เมื่อพาแม่เสือสาวเข้าโรงแรม OYO ในไทย when taking Tiger Girl to OYO Hotel in Thailand